Informacje i Zasady

Najczęściej zadawane pytania i regulamin pobytu.

Na obiekt Mysia Nora składają się dwa niezależne Apartamenty, z których każdy pomieści do
siedmiu osób. Jeżeli jest taka potrzeba i wynajmujesz cały obiekt, Apartamenty można połączyć przejściem w przedsionku, które w zależności o potrzeb gości może być otwarte.

Apartament 1

Na parterze znajduje się salon z kominkiem typu „koza” i aneksem kuchennym ( w skład kuchni wchodzi duża lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna, czajnik, garnki, talerze, sztućce), rozkładany narożnik, na którym może wygodnie spać dwie osoby. Można skorzystać z telewizora i internetu. Na parterze znajduje się dodatkowe wc. Z salonu jest wyjście na zadaszony taras, z którego roztaczają się niezapomniane widoki. Taras składa się z dwóch części, każda przypisana do danego Apartamentu. Jeżeli wynajmiecie dwa Apartamenty można złożyć przepierzenie i połączyć dwie części tarasu. Tarasy wyposażone są w meble ogrodowe. W wyznaczonym miejscu znajduje się wygodny parking.

Na poddaszu znajdziemy:
-jedną sypialnię z łóżkiem małżeńskim,
-jedną sypialnię z trzema pojedynczymi łóżkami,
-przestronną łazienkę z prysznicem, wc i pralką.

Apartament 2


Na parterze znajduje się salon z kominkiem typu „koza” i aneksem kuchennym ( w skład kuchni wchodzi duża lodówka, zmywarka, płyta indukcyjna, czajnik, mikrofalówka, garnki, talerze, sztućce), rozkładany narożnik, na którym może wygodnie spać dwie osoby. Do dyspozycji gości jest telewizor i internet. Na parterze znajduje się dodatkowe wc. Z salonu jest wyjście na zadaszony taras, z którego roztaczają się niezapomniane widoki. Taras składa się z dwóch części, każda przypisana do danego Apartamentu. Jeżeli wynajmiecie dwa Apartamenty można złożyć przepierzenie i połączyć dwie części tarasu. Tarasy wyposażone są w meble ogrodowe. W wyznaczonym miejscu znajduje się parking.

Na poddaszu znajdziemy:
-sypialnię z dwoma łóżkami pojedynczymi,
-sypialnię z łóżkiem małżeńskim i jednym łóżkiem pojedynczym,
-przestronna łazienka z prysznicem, wc i pralką.

Regulamin i rezerwacja

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego odpoczynku, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu wynajmu apartamentu „Mysia Nora” i zasad jego użytkowania.

 

 

REGULAMIN REZERWACJI, PŁATNOŚCI I UŻYTKOWANIA
APARTAMENTU MYSIA NORAWynajmujący –opiekun Apartamentu „Mysia Nora”

Najemca – osoba dokonująca najmu Apartamentu „Mysia Nora”

W skład obiektu Mysia Nora wchodzą 2 apartamenty „Mysia Nora 1” i „Mysia Nora 2”, każdy mieści do 7 osób.

§1
REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji i najmu apartamentu „Mysia Nora”.

Rezerwacja oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Po wpłacie umówionego zadatku umowę najmu uważa się za zawartą.

2. Wynajem dotyczy całego Apartamentu (maksymalnie 7 osób). Minimalny czas wynajmu w okresie od 15 czerwca do 20 października wynosi 5 dób. W pozostałych miesiącach minimum 2 doby.

3. Cennik w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Sylwestra, weekendu majowego będzie ustalany indywidualnie.

3. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Kwotę zadatku należy wpłacić w ciągu 5 dni od momentu przyjęcia rezerwacji na numer konta 84 1020 1055 0000 9902 0048 1655. Brak wpłaty spowoduje anulowanie rezerwacji. W tytule przelewu należy umieścić: nazwę obiektu i termin pobytu.

4. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca uiszcza gotówką lub przelewem na konto w dniu przyjazdu.5. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.

§2
POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 16:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).

2. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego o planowanej godzinie dotarcia do Apartamentu „Mysia Nora”, najpóźniej na 1 godzinę przed przyjazdem.

3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Wynajmującego.

4. Ewentualny wcześniejszy przyjazd (przed godziną 16:00) musi zostać uzgodniony z Wynajmującym.

5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

6. Osoby niebędące gośćmi Apartamentu nie mogą przebywać w obiekcie w godzinach 22.00-7.00.

7.Najemca nie może użyczać albo oddawać Apartamentu w podnajem innym osobom.

7. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości.

8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

9. Jeżeli deklarowana liczba osób zamieszkujących Apartament zostanie przekroczona (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do zerwania umowy z Najemcą.

 10.Najemca przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Apartament w obecności Wynajmującego.

11. Najemca zobowiązany jest korzystać z Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem. Najemca nie może dokonywać zmian wystroju wnętrza np.: przestawiania mebli czy łóżek. Stan techniczny urządzeń i wyposażenia oraz estetyka pomieszczeń i jego otoczenia nie mogą być w dniu odbioru przez Wynajmującego, w stanie pogorszonym w stosunku do stanu w jakim był Apartament przekazany Najemcy.

14. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu „Mysia Nora” zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.15. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci). Za szkody wyrządzone przez podopiecznych odpowiadają wyłącznie ich opiekunowie, dotyczy to również nieszczęśliwych wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem regulaminu.

16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W Apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów i urządzeń zasilanych energia elektryczną lub gazową , nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, żelazek elektrycznych. Zabrania się wnoszenia do Apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

17. Na terenie Apartamentu w tym na tarasie obowiązuje zakaz palenia grilla. Na terenie obiektu dozwolone jest rozpalanie ogniska tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Ognisko musi być pod nadzorem i kontrolą Najemcy. Ze względów bezpieczeństwa po zakończeniu konieczne jest całkowite wygaszenie ogniska. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za rozpalone ognisko.

17. W domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłocznie o tym zdarzeniu poinformować Wynajmującego. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 200 zł oraz kwotą 200 zł za posprzątanie domku.

18. W Domku i na tarasie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i substancji pochodnych oraz papierosów elektronicznych. Palenie tytoniu może się odbywać poza obiektem „Mysia Nora” w tym wypadku miejsce do tego wyznaczone znajduje się przy ognisku.

19. W Apartamencie znajduje się kominek typu „koza”, którego należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Drzwiczki musza być zawsze szczelnie zamknięte. Zabronione jest pozostawianie „kozy” bez nadzoru. Do palenia w „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna. 

20. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, wody, Internetu.

21.Na terenie obiektu wymagana jest zmiana obuwia.

22.W przypadku opuszczania Apartamentu prosimy o pozamykanie okien oraz zamknięcie drzwi na klucz. Za zgubienie kluczy obowiązuje opłata w wysokości 100 zł. Za rzeczy pozostawione w Apartamencie Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

23.Parking niestrzeżony znajduje się w wyznaczonym miejscu i tylko tam parkujemy pojazdy. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy. W okresie zimowym zaleca się posiadanie łańcuchów na koła.

24. Jeżeli zostanie zakłócona cisza nocna obowiązująca od godziny 22:00 do 6:00 opiekun lub właściciel Apartamentu będzie zmuszony do wezwania policji, w takim przypadku dochodzi do natychmiastowego rozwiązania umowy. Wynajmujący nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

30. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Apartamentu w stanie odpowiadającym normalnemu użytkowaniu. Najemca powinien pozostawić naczynia i sprzęty umyte, opróżnić lodówkę, pozostawić otocznie Apartamentu z zastanym stanie.

31. W Apartamencie nie akceptujemy zwierząt.

Bardzo Nam przykro ale nie przyjmujemy w Naszym domu zwierząt.

Dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa teren zewnętrzny obiektu Mysia Nora jest monitorowany. Kamery rejestrują obraz w celach prewencyjnych, a zapis z monitoringu przechowywany jest przez okres 14 dni.

Monitoring obejmuje:

  • Wejście na teren obiektu
  • Parking
  • Wjazd

Zapis z monitoringu może być wykorzystany do:

  • Wyjaśnienia nieporozumień
  • Ustalenia sprawców zniszczeń
  • Zapewnienia bezpieczeństwa w razie nagłych wypadków

Informujemy, że osoby przebywające na terenie obiektu wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w celach monitoringu.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem obiektu Mysia Nora, w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat korzystania z obiektu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wynajmującym.